TORP BRUK

Spir Arkitekter fikk hederlig omtale i arkitektkonkurransen for Torp Bruk i Fredrikstad.

Fotomontasje 1
Prosjekt
TORP BRUK

Torp Bruk har spilt en viktig rolle i områdets lokalhistorie, ikke minst på grunn av de mange arbeidsplassene bruket skapte. Papirfabrikken stod ferdig i 1910, bygget av tegl fra teglverket et par hundre meter lenger sør langs elva. Tømmer og flis ble fraktet via elva og lagret langs elvekanten, før det ble kjørt på samlebånd til hoggeriet som kappet tømmeret til flis.

Modell Lang

Med vårt konkurranseforslag, «Papirbredden» var tanken å revitalisere og ombruke Torp, og skape variert og ettertraktet boligområde som rommer ulike boformer og boligtyper, bevarer viktige grønne elementer og øker tilgjengeligheten til elva.

Gateløp
Hus i skogen
Salamander

Vi vil puste liv i flere av de gamle, flotte lokalene og skape en ny bydel, med dype røtter i lokal- og industrihistorien, og med en tydelig identitet knyttet til den gamle industrien. Med dette grepet kan man få til et attraktivt og levende bomiljø, samtidig som det åpnes opp for allmennheten og oppgradering av kyststien gjennom området.

Lille Blå
SILOBRYGGA KVELD

Det legges opp til en fortetting langs elvebredden som blir gradvis mer urban opp mot torget. For at området ikke skal oppfattes lukket fra Glomma eller fra boligfeltene bak, er det lagt opp til 6 grøntdrag som strekker seg gjennom området og sørger for åpenhet, siktlinjer og uberørt natur. Konkurranseforslaget «Bruk Torp», ble utarbeidet i samarbeid med landskapsarkitektavdelingen hos Stener Sørensen AS.

A 0 Situasjon utomhus copy
Grønne fingre rev