SJØPARKEN KALDNES

Sjøparken Kaldnes utgjør det siste regulerte boligprosjektet i den nye bydelen på Kaldnes langs Kanalen i Tønsberg. Fire boligblokker ligger ved Beddingen i området til det tidligere skipsverftet Kaldnes Mekaniske Verksted.

Seltor sjøparken 27
Foto: Seltor v/fotograf Tobias Willumstad
Adresse
Tønsberg
Tiltakshaver
Kaldnes AS (Selvaag Bolig)
Utbygger
Seltor
Areal
Ca. 12.400 m2 BTA
Byggeår
2022 - 2024
Prosjekt
SJØPARKEN KALDNES
Kontaktperson
Serge van Nes
serge@spir.no
99 71 79 31

Fire boligblokker på fem og seks etasjer er en del av utbygging og transformasjon av det tidligere verftsområdet til Tønsberg Mekaniske verksted. Beliggenheten langs Kanalen i Tønsberg, gjør dette til et attraktiv boligområde, med parkanlegg, strand og næringsvirksomhet. Selvaag Bolig har gjennomført utbygging av rundt 1000 leiligheter her siden 2001.

Sjøparken Kaldnes er siste del som er omfattet av reguleringsplan for delfelt M, N og K på Kaldnes. Det har vært en utfordrende byggeprosess, både med hensyn til å bygge sjønært og å fjerne betongkonstruksjoner fra tiden som skipsverft. Under bygging stod skipene på Beddingen, som var et fundament av betong med glidebaner av tre.

De fire boligblokkene er bygd nesten samtidig, med fysisk byggetid på rundt 18 måneder. De siste leilighetene ble overlevert i januar 2024.

Utomhusområdene bestående av den nye bystranda på Beddingen, parkområdet og fellesarealene mellom husene ble ferdigstilt rett før sommeren.

Seltor sjøparken 7
Alle foto interiør: Seltor v/fotograf Tobias Willumstad
Seltor sjøparken 16

Sjøparken Kaldnes er fire leilighetsbygg i fem og seks etasjer med totalt 103 leiligheter. Det er stor variasjon i størrelser mellom 35 m2 for de minste toroms-leilighetene til 183 m2 for de største femroms-leilighetene. Alle enhetene har egen balkong eller markterrasse. Store vindusflater gir gode dagslysforhold og utsikt til omkringliggende omgivelser, mot Kanalen, Ilene naturreservat, Jarlsberg Hovedgård og Slottsfjellet. I et av byggene er det næringsarealer i deler av første etasje og parkeringskjeller med ladestasjoner for El-biler, sykkelparkering, boder og tekniske rom.

SPIR IMG 4791
Foto: Spir
SPIR IMG 5031
Foto: Spir

Hvert bygg er satt sammen av flere definerte bygningsvolum. Variasjon i valg av fasademateriale underdeler volumene og gir hvert bygg en egen identitet. På yttervegger er det kledning i en kombinasjon av trepanel og skjermtegl i tre forskjellige farger, og enkelte felt kledd med Steniplater. Graden av detaljering i prosjektet har vært en viktig premiss for å gi prosjektet kvalitet og bestandighet.

Seltor sjøparken 3
Seltor sjøparken 24
Seltor sjøparken 34

Selvaag Bolig har hatt tett samarbeid med kundene gjennom hele utbyggingen, og lagt til rette for relativt omfattende tilvalgsmuligheter for interiørdesign og fargevalg i leilighetene. Tilvalg fra beboere spenner mellom interiør i lyse, delikate farger til interiør med referanser til industribygg med ståldetaljer og mørkere fargetoner.